Mobil
Uygulama Satın Alma Ve Kullanım Koşulları

1-
Taraflar ve Konu

Bu
Mobil Uygulama Satın Alma ve Kullanım Koşulları (“SÖZLEŞME"),
Adak
Teknoloji Bilişim San.Tic.Ltd.Şti.

("İŞLETMECİ") ile KULLANICI arasında (bu
SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.)
elektronik ortamda düzenlenmiş olup, KULLANICI’nın Tulpar
Kuponcu üyesi olması, herhangi bir cep telefonu numarası ve
giriş şifresine sahip olması şartlarıyla üyelik satın
alması ve kullanımı konusunda TARAFLAR’ın hak ve
yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir.
(İŞLETMECİ tarafından, tamamen İŞLETMECİ’nin kararıyla,
zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler
bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)

SÖZLEŞME’de
İŞLETMECİ ve KULLANICI ayrı ayrı “TARAF” birlikte
"TARAFLAR" olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI,
Tulpar Kuponcu uygulamasını kullanması anında "Kullanım
Koşulları’nı okudum ve kabul ediyorum" maddesini
işaretleyip onay verdiğinde bu SÖZLEŞME’yi bütün
hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu
SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, Tulpar Kuponcu uygulaması
kapsamında sunulan içerik ve haklardan yararlanamayacaktır.

2-
Tanımlar

Uygulama:
"Uygulama"
Tulpar
Kuponcu

isimli tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı
ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve
hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade
etmektedir.
Kullanıcı: "Kullanıcı” Tulpar Kuponcu ile
İŞLETMECİ tarafından sunulan hizmetlerden bu SÖZLEŞME’de
belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişileri ifade
etmektedir.

3.
Uygulama Kullanım Şartları

3.1.
Reşit olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular, kayıt
işlemlerini tamamlamış olsa dahi KULLANICI’nın doğurduğu
haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler
İŞLETMECİ’nin sorumluğunda değildir. KULLANICI, Tulpar
Kuponcu uygulamasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve
içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt
eder. İŞLETMECİ KULLANICI tarafından Tulpar Kuponcu uygulaması
üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve
sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma,
bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun
olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu
olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya
hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da
sorumlu değildir.

3.2.
İŞLETMECİ, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden,
herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme
yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe
girecek şekilde işbu SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak
feshedebilir ve KULLANICI’nın Tulpar Kuponcu uygulamasından
yararlanmasına son verebilir.

3.3.
KULLANICI, Tulpar Kuponcu uygulamasının yürürlükte bulunan
tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına
ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul
eder.

3.4.
KULLANICI Tulpar Kuponcu uygulaması ile ilgili olarak mevzuat
gereği resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde
KULLANICI’lara ait, Tulpar Kuponcu uygulaması dâhilinde edinilen
bilgileri açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple
kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep
edilemeyeceğini kabul eder.

3.5.
KULLANICI, Tulpar Kuponcu’ nun hukuka aykırı, amacı dışında,
hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları
yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu
yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda
revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir
şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları
üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu
eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin
veremez veya onu teşvik edemez. İŞLETMECİ, KULLANICI
tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu
SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda İŞLETMECİ’nin diğer
tüm hukuki hakları saklıdır.

3.6.
KULLANICI, Tulpar Kuponcu uygulamasına erişmek için kullandığı
cep telefonu bilgisi, şifre, kod gibi bilgilerini gizli tutmakla
yükümlüdür. Tulpar Kuponcu uygulamasının üçüncü bir
şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile
KULLANICI sorumludur. Usulsüz kullanımları yapan kişilerin
kimliklerini tespit etmekle İŞLETMECİ yükümlü değildir.
KULLANICI, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla,
işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından
kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu,
işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin
kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini
öğrendiği takdirde İŞLETMECİ’yi derhal bilgilendirmekle
yükümlüdür.

3.7.
KULLANICI Tulpar Kuponcu uygulamasının fikri sınai haklarının
İŞLETMECİ’ye ait olduğunu ve onun tarafından
işletildiğini kabul eder. KULLANICI, Tulpar Kuponcu uygulamasında
bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri,
dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve uygulamadaki her
türlü içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve/veya İŞLETMECİ
ve/veya üçüncü bir şahsın aynı veya şahsi haklarına,
malvarlığına tecavüz teşkil edecek hareketlerde
bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu maddenin ihlali
halinde, tüm sorumluluk ihlalde bulunan kişiye ait olacak
İŞLETMECİ hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.8.
KULLANICI, İŞLETMECİ’nin kendisi ile elektronik haberleşme
araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi
bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9.
Uygulama’nın her türlü hakkı İŞLETMECİ’ye ait olup
İŞLETMECİ
Uygulama
içeriğini değiştirme, ekleme, çıkarma yapma, güncelleme
yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak güncellemeler nedeni ile
teknik olarak yetersiz cihazlar Uygulama’daki yenilikleri
kullanamayabilir.

4.
Ticari Olmayan Kullanım

Tulpar
Kuponcu uygulamasında sunulan her türlü içerik, ticari
amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir.
KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması,
kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi,
içeriğin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması,
bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık
yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

Tulpar
Kuponcu ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık
mekânlarda kullanılması veya okutulması, gösterilmesi,
yararlandırılması yasaktır. İŞLETMECİ tarafından
KULLANICI’ya tanınan haklar Tulpar Kuponcu uygulamasının
ticari-olmayan kullanımı içindir.

KULLANICI,
dâhil olduğu Tulpar Kuponcu uygulaması kullanım haklarının
kapsamına, İŞLETMECİ’nin www.
tulparkuponcu.com
adresinden ulaşabilecektir. İŞLETMECİ, KULLANICI’ya kullanıma
ilişkin üyelik dâhilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda
tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI,
İŞLETMECİ’nin veya onun içerik, ortam veya platform
tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri
veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi
engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde
işlemler, müdahaleler yapamaz, Tulpar Kuponcu uygulaması bu
şekilde ya da üçüncü kişilerin İŞLETMECİ’nin
hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.
KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, İŞLETMECİ’nin
yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü
kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına
ve/veya yararına sunamaz veya satamaz.

5.
İŞLETMECİ’nin Hak ve Yükümlülükleri

İŞLETMECİ,
İŞLETMECİ’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi
satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin
sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya
portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu
‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle İŞLETMECİ
tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi
işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği
bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti
niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler
vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve
içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web
sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların
içeriği hakkında İŞLETMECİ’nin herhangi bir sorumluluğu
yoktur.

İŞLETMECİ,
KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI
bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü
ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği
biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı
üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
KULLANICI
ve İŞLETMECİ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında
ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

KULLANICI’nın,
aldığı hizmet dâhilinde sisteme yüklediği "tüm
kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların
telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal
haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI’nın işbu madde
hükmüne aykırı davranması durumunda, İŞLETMECİ, işbu
SÖZLEŞME’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI’dan
talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI’ya önceden haber
vermeksizin KULLANICI’nın üyeliğini geçici veya kalıcı
olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği "Tüm
Kullanıcı ve diğer isimlerinin", üçüncü kişilerin
telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dâhil fikri
ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle
ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve
sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı
İŞLETMECİ’yi beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

6.
Fikri Mülkiyet

Tulpar
Kuponcu’ nun ve Tulpar Kuponcu ile birlikte veya aracılığıyla
elde edilen içerikler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai
mülkiyet haklarının sahibi İŞLETMECİ’dir. Tulpar Kuponcu’
nun kullanılması KULLANICI’ya, Tulpar Kuponcu’da bulunan
içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının
sahipliğini vermez.

KULLANICI,
Tulpar Kuponcu’daki içeriğin hiçbir unsurunu
değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu
içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler
hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı,
bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği,
görüntüleri, bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında
kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak
şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada
yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

7.
Sorumluluğun Sınırlanması

İŞLETMECİ,
Tulpar Kuponcu’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında
KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir
şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI,
Tulpar Kuponcu ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri
sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul
ederek kullanacağını kabul eder. Tulpar Kuponcu’ nun
içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri
kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın
sorumluluğunda olup İŞLETMECİ’nin bu hususta herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. İŞLETMECİ, Tulpar Kuponcu’ nun
7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara
garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans
seviyesi taahhüdü vermemektedir. Tulpar Kuponcu’ nun etkin
biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları
KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, İŞLETMECİ, Tulpar
Kuponcu’ nun kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya
da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya
çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde
sorumlu değildir. İŞLETMECİ, Tulpar Kuponcu ile sunulan
herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya
hasarlardanhiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İŞLETMECİ,
Tulpar Kuponcu ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen
kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun
görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine
sahiptir.

8.
Tazminat

KULLANICI,
Tulpar Kuponcu
yi
bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde,
tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya
çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar
tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan
taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, İŞLETMECİ’nin
bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde
taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin
KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, İŞLETMECİ’nin
üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir
davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir
tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması
durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan
dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu
edebileceğini ve İŞLETMECİ’nin talebi üzerine, ödenmiş
olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak,
defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve
taahhüt etmiştir.

9.
Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

Tulpar
Kuponcu
ye
giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından
girilen cep telefonu bilgisinin ve üyelik kaydı esnasında veya
sonrasında verilecek olan İŞLETMECİ Hizmet Bilgilerinin
doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü
kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması
durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu
olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI
bilgilerinin bir başkası tarafından ele
geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla Tulpar
Kuponcu
ye
KULLANICI adına erişimden İŞLETMECİ sorumlu değildir.
Kullanıcı’ların, Tulpar Kuponcu
ye
erişim araçlarının ( cep telefonu ve şifre) güvenliği,
saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,
kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya
üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği
zararlarla ilgili olarak İŞLETMECİ’nin, doğrudan veya
dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI
İŞLETMECİ’den zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi
bir talepte bulunamaz. İŞLETMECİ’nin kişisel bilgileri
muhafazasına ilişkin Şirket Gizlilik Politikası’na
https://www.tulparkuponcu.com/gizlilik-sozlesmesi
linkinden
ulaşılabilir.
İŞLETMECİ olarak söz konusu Gizlilik Politikası’nın
dikkatlice okunmasını öneririz. KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME
ve dolayısıyla İŞLETMECİ hakkında öğreneceği her
türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona
ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını
kabul ve taahhüt eder.

10.
Sözleşme Değişiklikleri

İŞLETMECİ,
tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu
SÖZLEŞME’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda
değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin değişen
hükümleri, Tulpar Kuponcu’ nun
https://www.tulparkuponcu.com
web
sitesi sayfasında ve/veya Tulpar Kuponcu uygulamasında ilan
edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu
SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler
İŞLETMECİ’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş
sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu
SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri
kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve
sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME,
KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.
Mücbir Sebepler

Hukuken
‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, İŞLETMECİ, işbu
SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi
birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü
değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İŞLETMECİ için,
gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt
addedilmeyecek veya bu durumlar için İŞLETMECİ’den herhangi
bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir
sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim
sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve
kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla, İŞLETMECİ’nin makul kontrolü haricinde ve
gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği,
kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.
Çeşitli Hükümler

İşbu
SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması,
hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve
uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır.
TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan
uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra
Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu
SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme
tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya
kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer
hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

İŞLETMECİ,
işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya
haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya
tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme
yapabilir. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin
ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere
ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu
feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından
imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi
bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki
ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını
taşımayacaktır.

13.
Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI,
Tulpar Kuponcu uygulamasını kullandığı ya da işbu
SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu
SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu
SÖZLEŞME TARAFLAR arasında yürürlüğe girer.

KULLANICI,
Tulpar Kuponcu uygulamasını kullandığı ya da işbu
SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de
belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya
edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle,
İŞLETMECİ’nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her
türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt
eder.

İşbu
SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca seçmiş
olduğu pakete göre sahip olduğu
Tulpar
Kuponcu’ yu

kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın Tulpar Kuponcu
yu
kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına
uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de
sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c)
KULLANICI’nın İŞLETME ile arasındaki abonelik sözleşmesinin
herhangi bir nedenle sona ermesi ile ve her halukarda seçilen
paketin sonunda hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden
hükümsüz kalacaktır. İŞLETMECİ, işbu Sözleşmeyi ve
KULLANICI’nın Tulpar Kuponcu
yu
kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda
feshetme hakkını saklı tutar.

14.
Gizlilik ve Güvenlik

KULLANICI
İŞLETMECİ ile paylaştığı Gizli Bilgi’lerin kendisine
ait olduğunu, aksi halde İŞLETMECİ ve üçüncü
kişilere karşı sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

İŞLETMECİ
KULLANICI’nın gizli bilgilerini kendi gizliliğini korumak ve
muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak ve ne olursa
olsun, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını,
ve Gizli Bilgi’yi bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili
çalışanlar (kendi veya grup şirketi çalışanları da dahil
olmak üzere) ve danışmanlarla sınırlı tutacağını kabul
eder.

İŞLETMECİ
Gizli Bilgil’leri KULLANICI’nın açık yazılı izni olmadan
herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyeceğini ve Gizli
Bilgi’yi sadece adli veya resmi bir karar gereğince usulüne
uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili makam ve talep ile
sınırlı olarak ifşa edeceğini kabul eder.

İŞLETMECİ
KULLANICI kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Kanunda (KVKK) öngörülen veri işlemeye
ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak
işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda
bilgilendireceğini kabul eder.

Bu
Sözleşme’nin kurulması aşamasında aktarılan veya
aktarılacak diğer gizli bilgileri de kişisel verileri, Gizli
Bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü
olduğunu kabul eder.

Bu
SÖZLEŞME herhangi bir nedenle sona erse dahi bu madde
yürürlükte kalacaktır.

15.
Sorumluluğun Reddi

Taraflar
arasında imzalanan başka bir yazılı sözleşmede
belirtilmediği sürece, taraflar Gizli Bilgi’nin doğruluğu,
eksiksizliği, durumu, uygunluğu veya performansına ilişkin
herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır.

MOBİL
UYGULAMA SATIN ALMA VE KULLANIM KOŞULLARI’NIOKUDUM VE
ANLADIM.
SÖZLEŞME’DE YER ALAN TÜM HUSUSLARIN TARAFIMCA
ONAY TARİHİM İLE KABUL EDİLMİŞ OLDUĞUNU BEYAN VE
TAAHHÜT EDERİM.