Şansa Bağlı Etkenler

Bazen elinizde olmayan olumsuz durumlarında önüne geçerek başarılı olmak gerekir. At yarışlarında koşu boyunca şans faktörü de yarışın sonucunu etkiler.

Önceden öngörülebilir değişkenlerden en açık olanı atın hangi kulvardan yarışa başlayacağıdır. Bültende aşağıdaki başlıkta incelenebilir.

  • St : Start Kulvarı

kulvar en içeride ve avantajlı kulvardır. Özellikle çok atlı ve kısa mesafe koşularda göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Örneğin 15 atın koştuğu bir yarışta en dıştaki at en içteki ta göre 20 metreden fazla koşması gerekecektir.